Spoločnosť Zener pôsobí na trhu od roku 1998. V novembri 2OO8 vznikla spoločnosť Zener s. r. o., ktorá nadviazala na tradíciu a skúsenosti Zener Teamu.

Zaoberáme sa výrobou zámočníckych výrobkov z ocele a nerezu. Zabezpečujeme kompletné služby v oblasti stavebného zámočníctva počnúc zameraním cez vytvorenie výkresovej dokumentácie až po záverečnú montáž.

Disponujeme kvalitným strojovým vybavením, vo vlastnej prevádzke si vieme zabezpečiť spracovanie materiálu skružovaním, ohýbaním a sústružením. Na základe našich skúsenosti vieme klientom poradiť optimálne riešenia z hľadiska použitia materiálu a využitia priestoru.